Make your own free website on Tripod.com

Pengakap Kanak-Kanak KUM. 181 SJK (C) Puay Chai 2, Bandar Utama, PJ, Selangor

Home
PKK 181 Background
Senarai Ahli PKK 181
AKtiviti-aktiviti PKK 181
Lagu Pengakap
Simpulan dan ikatan
Bulletin Board / Pengumuman
Club Photo Album
Related Links
Contact Us
dlat3j.gif

  

April - Mei

  1. Perkhemahan Kursus Ketua-Ketua Sekawan (PLTC) 2008 akan diadakan pada 18 - 20 April 2008 di SJK (C) Puay Chai 2.

Matlamat

 

Ø      Mengembangkan kebolehan mental, minat, bakat serta perkembangan rohani dan jasmani mereka;

Ø      Mengukuh dan memperkayakan pengalaman yang dipelajari di dalam bilik darjah;

Ø      Menyediakan mereka dalam proses penyesuaian bermasyarakat dengan cara memberi pengalaman untuk berhubung, bergaul dan bekerjasama;

Ø      Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran muri-murid dalam bidang-bidang tertentu;

Ø      Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif di kalangan mereka selaras dengan hasrat Rukunegara;

Ø      Melatih murid mengisi masa lapang dengan gerakerja yang berfaedah di samping dapat meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan diri mereka; dan

Ø      Menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dan memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. 

 

Laman web ini telah dihasilkan oleh Guru Penyelaras Badan Pengakap SJK(C) Puay Chai 2 dan kerjasama Pengakap kanak-kanak sekolah ini

EN. KHAIRUL RIZAL B. HASHIM
file0026.jpg
Klik pada gambar untuk view profile

CADANGAN AKTIVITI UNIT PKK KUM.181

SJK(C) PUAY CHAI 2

 

Aktivti utama dalam sukatan

 

Ø      Laung Agung

Ø      Kawad Asas

Ø      Istiadat bendera

Ø      Persetiaan Pengakap

Ø      Undang-undang pengakap

Ø      Sejarah Pengakap dan Hari Pengakap Sedunia

Ø      Simpulan dan ikatan

Ø      Gajet-gajet asas

Ø      Isyarat sulit pengakap

Ø      Pertolongan cemas

Ø      Memasak

Ø      Berkhemah secara pengakap

Ø      Kembara / tracking

EN. KAMARUL NIZAM B. BASHIRON
kamarulnzam.jpg
Klik pada gambar untuk view profile

Aktiviti khas unit PKK KUM.181 SJK(C) Puay Chai 2

 

Ø      Kursus ketua enam sekawan

Ø      Kursus kemahiran Pngakap Kanak-kanak

Ø      Kursus-kursus lencana ( base )

Ø      Kursus jurulatih ( Pemimpin & Pen. Pemimpin )

Ø      Pengakap Di Raja

Ø      Hari pengakap sedunia

Ø      Kembori dan jembori

 

 

powered by lycos
SEARCH:Tripod The Web